Barn og RLS

Barn kan rammes av RLS, og forskning viser at ca. 2-4 % av alle barn har diagnosen.

Barn kan ha vanskeligheter med å uttrykke hva de føler, spesielt frem til 5–6 års alder, og det gjør at de ofte ikke blir diagnostisert, eller blir feildiagnostisert med f.eks. voksesmerter eller ADHD.

Foreldre/foresatte bør være oppmerksomme dersom barnet har problemer med å finne ro, og/eller sovne. Ved mistanke om RLS hos barn bør barnet henvises til spesialist for videre utredning.

Å stille diagnosen hos små barn kan være vanskelig. Det kan være hensiktsmessig å ta blant annet blodprøver for å avdekke mulig jernmangel, forsøke søvnregistrering (polysomnografi), samt innhenting av familiens eventuelle RLS-historikk (arvelighet).

For større barn vil enkle tiltak kunne være med på å gjøre skolehverdagen og natten bedre. Les mer her

 

Når beina lever sitt eget liv

Monica (11) leter etter en venn med RLS

Det er tøft når andre ikke forstår sykdommen. Dette er en sykdom som ikke vises, og hvor andre derfor tror at både hun og familien skal klare mestring og deltakelse på lik linje med helt friske personer. Viktig at sykdommen blir anerkjent.

Råd og informasjon
Foreningen veileder gjerne med råd og informasjon både til hjemmet, skole og eventuelt andre instanser. Ta kontakt med styret@rastlos.org ved behov for mer bistand.

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste.