Barn og RLS

Barn kan rammes av RLS, og forskning viser at ca. 2-4 % av alle barn har diagnosen.

Barn kan ha vanskeligheter med å uttrykke hva de føler, spesielt frem til 5–6 års alder, og det gjør at de ofte ikke blir diagnostisert, eller blir feildiagnostisert med f.eks. voksesmerter eller ADHD. Foreldre/foresatte bør være oppmerksomme dersom barnet har problemer med å finne ro, og/eller sovne. Ved mistanke om RLS hos barn bør barnet henvises til spesialist for videre utredning.

Å stille diagnosen hos små barn kan være vanskelig. Det kan være hensiktsmessig å ta blant annet blodprøver for å avdekke mulig jernmangel, forsøke søvnregistrering (polysomnografi), samt innhenting av familiens eventuelle RLS-historikk (arvelighet). For større barn vil enkle tiltak kunne være med på å gjøre skolehverdagen og natten bedre. Les mer her

Monica (11) leter etter en venn med RLS? Les historien til Monica her

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste.