Behandling

Forhold som kan ha betydning for valg av behandling.

Trinn 1

Ikke medikamentelle tiltak:

 • Ta jerntilskudd: Verdien på ferritin skal være over 75.
 • Eliminere medisiner som kan utløse RLS. Dette må gjøres i samråd med behandlende lege.
 • Behandle eventuelle sykdommer som kan være den bakenforliggende årsaken til RLS, som f.eks. nyresvikt.
 • Råd om endring av livsstil: Fysisk aktivitet på dagtid, endring i kosthold og i inntak av koffein, alkohol og sukker.
Trinn 2

Medikamentell behandling:

 • Behandling må individualiseres og bør helt utføres av nevrolog.
 • Behandling med dopaminerge preparater kan medføre risiko for symptomforverring.
 • Vanligvis skal kun pasienter med alvorlig/veldig alvorlig RLS behandles med medikamenter.

Tre (3) typer medikamenter til behandling av RLS:

1) Dopaminerge preparater:

 • Dopaminagonister:
  • Sifrol (kopi: Pramipexole, Oprymea). Virkestoff: pramipexol. Anbefalt startdose 0,088 mg pr. døgn. Maks dose 0,54 mg pr. døgn.
  • Ropinirol (kopi: Adartrel). Virkestoff: ropinirol. Anbefalt startdose 0,25 mg pr. døgn. Maks dose 4 mg pr. døgn.
  • Neupro depotplaster. Virkestoff: rotigotin. Startdose 1 mg/24 timer. Maks dose 3 mg/24 timer (1mg og 3mg markedsføres ikke i Norge, men leger kan skrive ut resept, og da bestiller apoteket opp rett dose).
 • L-Dpoa:
  • Madopar, oppløsbare tabletter: Mer hurtigvirkende. Denne brukes kun som behovsmedisin, ikke fast.
Problemer ved behandling med dopaminerge preparater:
 • Bivirkninger (kvalme, trøtthet, hodepine…)
 • Avtakende effekt.
 • Augmentasjon (forsterkning):
  • Symptomer kommer tidligere på dagen.
  • Symptomene blir sterkere.
  • Symptomene brer seg til andre steder i kroppen, som armer, overkropp og hode.

Behov for høyere doser, men dette kan igjen føre til ny augumentasjon.

Konklusjon:
 • Høy terskel for å starte med dopaminerge preparater.
 • Viktig med lavest mulig dose.
 • Behandling til bedring, men IKKE symptomfrihet.

2) Epilepsimedikamenter:

 • Neurontin (kopi: Gabapentin). Virkestoff: gabapentin. Startdose 100–300 mg, maks dose uavklart.
 • Lyrica. Virkestoff: pregabalin. Startdose 75 mg. Maks dose 600 mg.
Problemer med epilepsimedikamenter:

Bivirkninger (tretthet, ustøhet, magetrøbbel, vektøkning, med mer).

Fordeler med behandling med epilepsimedikamenter:

IKKE augmentasjon

3) Opioider:

 • Targiniq (et morfin-derivat).

Skal kun brukes som et tredje alternativ til pasienter som ikke har effekt av dopaminerge preparater eller epilepsimedisiner.

Forhold som kan ha betydning for valg av behandling:

RLS ved graviditet:

 • Forekommer hos hver 5. gravide kvinne.
 • Symptomene er verst i 3. trimester (6.–9. måned).
 • Markert bedring etter fødsel.
 • Viktig med nok jern, B12 og folsyre.

Kun kvinner med uutholdelige symptomer skal behandles, og i så fall med lavest mulig dose av Sinemet eller Madopar frem til fødsel.

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste.