Hva er RLS?

Restless Legs Syndrome (RLS) er en nevrologisk sykdom som gir en uimotståelig trang til å bevege beina og deler av kroppen. Dette er en ganske hyppig lidelse, som rammer ca. 10 % av befolkningen, i mildere eller sterkere grad. Sykdommen er kronisk, og de som rammes må i større eller mindre grad leve med lidelsen, selv om symptomene kan reduseres eller kanskje forsvinne i perioder. Majoriteten av de som rammes, opplever symptomer i beina, men sykdommen kan også ramme andre kroppsdeler, som armer, overkropp og hode. Noen har symptomer kun på en side av kroppen, men dette er mindre vanlig. RLS kan i varierende grad være forstyrrende for hverdagslivet og direkte ødeleggende for nattesøvnen.

I seg selv er ikke RLS noen livstruende sykdom, men langvarig søvnmangel eller redusert søvnkvalitet over tid er helsemessig svært alvorlig, både fysisk og psykisk. Tilstanden kan også gå hardt utover pasientens fungering i sosialt liv, skole og arbeidsliv.

Dessverre har ikke forskning på RLS hittil funnet en entydig årsak til sykdommen. Men noe vet man. Det er holdepunkter for at RLS skyldes forstyrrelser ved visse signalstoffer i hjernen (særlig dopamin), slik at sentrale forbindelser som skal dempe aktiviteten i nervebanene, ikke fungerer som de skal. Selv om symptomene merkes i beina og kroppen, sitter altså årsaken i hjernen. Derfor er RLS kategorisert som en hjernesykdom, på linje med migrene, Parkinsons sykdom, multippel sklerose (MS) og epilepsi.

Forskning viser at selv om personer med RLS ikke har påvist mangel på dopamin, så kan en liten dose dopamin gjøre at kontakten mellom nervecellene i hjernen blir bedret. Når denne kontakten ikke fungerer som den skal, får kroppen og nervesystemet feil signaler, og dette medfører en plagsom og uimotståelig trang til å bevege beina og andre kroppsdeler. Trangen kan forsvinne helt eller delvis ved bevegelse, men ubehaget kan komme tilbake ved hvile eller inaktivitet.

Arvelige faktorer kan spille inn som årsak til sykdommen, og også jernmangel kan spille inn.

Rastløse bein er også kjent under navnene:

  • Restless Legs Syndrome, forkortet RLS.
  • Willis-Ekbom Disease, forkortet WED.

RLS forekommer i en primær og en sekundær form

  • Primær RLS er ofte arvelig og har ukjent årsak. Pasienter med denne typen RLS gjenkjenner ofte lignende symptomer hos andre i sin familie. Ca. 60 % av personer med RLS-diagnosen hører til under denne kategorien.
  • Sekundær RLS kan settes i sammenheng med en bakenforliggende årsak. Det kan være nyresykdom, jern- og vitaminmangel, graviditet, skader på nervesystemet, revmatiske sykdommer, medisinbruk, alkohol, koffein eller røyk. Ca. 40 % av personer med RLS-diagnosen hører til under denne kategorien.

Noen opplever å rammes av både primær og sekundær RLS.

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste.