Forskning

RLS er dessverre ikke en prioritert lidelse når det gjelder medisinsk forskning i dag.

En rapport utarbeidet av Det europeiske hjernerådet (European Brain Council) viser at pasienter som rammes av RLS ofte blir feildiagnostisert og derfor mottar feil/mangelfull behandling. Rapporten viser også at kostnadene ved feildiagnostisering og feilbehandling av RLS er større enn ved Parkinsons sykdom (PS), multippel sklerose (MS) og epilepsi til sammen. Selv om dette delvis skyldes at det er større utbredelse av RLS i befolkningen, så er det paradoksalt og sterkt beklagelig at det fortsatt ikke forskes mer på denne sykdommen. Manglende behandling fører til at mange mennesker kan falle ut av skole og arbeidsliv og ende som uføre, selv om en rett diagnose og behandling kunne ha gitt dem lindring og bedre livskvalitet.

Rapporten belyser også at det er et akutt behov for bedre opplæring om RLS i utdannelsen av leger og helsepersonell. Det påpekes videre at det er behov mer forskning på årsakene til RLS, og på å utvikle nye behandlingsmåter for å redusere pasienters lidelse.

Rapporten kan leses her.

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste.