Likepersonsarbeid

Ønsker du å snakke med noen som forstår dine utfordringer uavhengig om du har diagnosen selv, eller er pårørende/berørt kan du kontakte foreningen på mobil: 90264595 eller på e-post: likeperson@rastlos.org. Henvendelser til styremedlemmers/likepersoners personlige Messenger kan bli liggende lenge før de besvares. Vi oppfordrer derfor å kontakte oss via e-post eller telefon.

Hva er en likeperson?

En likeperson:

 • Er en frivillig person i RLS Norge.
 • Er et medmenneske med erfaring med RLS gjennom egen sykdom eller som pårørende.
 • Har et avklart forhold til egen eller familiemedlemmers sykdom.
 • Kan med bakgrunn i egne erfaringer kan gi råd og støtte slik at den andre personen kan ta sine valg ut fra egen situasjon og virkelighet.
 • Lytter og tar opplevelsene og erfaringene til den andre på alvor selv om de er annerledes enn sine egne.
 • Kan bidra til å finne måter å mestre livssituasjonen på.
 • Må være tilgjengelig for RLS Norge sine medlemmer og pårørende/berørte.
 • Har gjennomgått opplæring og er godkjent som likeperson i RLS Norge.
 • Har underskrevet RLS Norge sin taushetserklæring.

En likeperson kan IKKE:

 • Gi medisinske eller juridiske råd.
 • Være moraliserende eller bedrevitende.
 • Ytre et bestemt livssyn, tro eller politiske meninger.
 • Fokusere på egen sykdom eller sykdomserfaring.

En likepersons oppgaver:

 • Gjennomføre likepersonsaktiviteter for personer med RLS og pårørende/berørte.
 • Henvise til fagpersoner for spørsmål som ligger utenfor likepersonens område.
 • Støtte og utveksle erfaringer med andre likepersoner, slik at man i fellesskap kan bli bedre.

På bakgrunn av Bufdirs retningslinjer om krav til likepersoner og likepersonsarbeid har styret utarbeidet et omfattende dokument som legger tydelige føringer for dette arbeidet.

For å kunne bidra som likeperson i RLS Norge kreves følgende:

 • Du må være medlem av foreningen.
 • Du må ha gjennomført likepersonskurs.
 • Du må ha gjennomført en godkjenningssamtale med en likepersonsansvarlig.
 • Du må ha underskrevet foreningens taushetserklæring.

Styret har som mål, å få på plass en landsdekkende likepersonstjeneste som tilrettelegger for mulige fysiske samtaler.

Likepersonstelefonen
Foreningen drifter i dag en likepersonstelefon.

Alle, både medlemmer og andre, kan ta kontakt via denne. Om telefonen ikke blir besvart, vil foreningen ringe tilbake senere.

Nummeret til likepersonstelefon er: 902 64 595

Ønsker du å bidra inn i dette viktige arbeidet, så ta gjerne kontakt med styreleder på e-post: leder@rastlos.org

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste.