Utredning

Obligatoriske diagnosekriterier:

 • Et påtrengende behov for å bevege beina, vanligvis ledsaget av ubehagelige følelser/irritasjon i beina.
 • Symptomene forverres ved hvile og inaktivitet.
 • Symptomene opphører helt eller delvis ved bevegelse av beina.
 • Symptomene forverres om kvelden eller natten.

Kliniske trekk til støtte for diagnosen:

 • Andre i familien har RLS.
 • God respons på behandling med dopaminerge preparater.
 • Periodiske beinbevegelser (PLMS) under søvn eller i våken tilstand.

Andre trekk ved RLS:

 • Vanligvis et kronisk forløp (kronisk betyr «vedvarende» og brukes i medisinen om sykdommer med et langvarig forløp. Dette i motsetning til akutte, raskt forbigående sykdommer).
 • Søvnforstyrrelser, søvnproblemer.
 • Normal generell og nevrologisk status ved den primære formen (den arvelige varianten).

Videre underøkelser:

 • Blodprøver. Blodprøver som SKAL tas av RLS-pasienter
 • Ved mistanke om nevropati bør det gjøres en nevrografi. Nevropati er en samlebetegnelse på symptomer som oppstår på grunn av skade eller irritasjon på en eller flere nerver i det perifere nervesystemet.
 • Nattlig polysomnografi bør gjøres ved usikkerhet om diagnosen, da polysomnografi kan påvise nattlige beinbevegelser (PLMS) som vil styrke diagnosen rastløse bein.

Kilde: Tidskriftet

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste.