RLS-nytt

Fra 2009 sendte foreningen ut nyhetsbrev til medlemmene, da det var et stort behov for å nå ut med informasjon om sykdommen.

I 2012 ga styret ut det første nummert av medlemsbladet som fikk navnet Maurtua. Navnet hadde bakgrunn i opplevelsen av mauring i beina, noe mange opplever som et symptom av sykdommen. Da foreningen endret navn til RLS Norge i 2023, vedtok styret og også endre navn på medlemsbladet til RLS-nytt.

De første årene fikk medlemmene bladet tilsendt i papirutgave. Etter hvert ble medlemsbladet sendt ut kun digitalt. Det kom en rekke reaksjoner på dette, og i 2017 besluttet styret igjen å sende ut Maurtua til alle i papirutgave. Basert på tilbakemeldinger fra medlemmer den siste tiden, reintroduserer styret den digitale utgaven av bladet i 2021. Medlemmene med e-postadresse vil derfor fremover få tilsendt bladet pr. e-post. De medlemmer som ønsker det vil fortsatt få tilsendt bladet postalt og dette inkludere også alle medlemmer som ikke har e-postadresse.

Bladet kommer ut to ganger i året.

RLS-nytt sendes ut til alle betalende medlemmer.

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste.