Den internasjonale RLS-dagen, 23.september

På midten av 1940-tallet satte den svenske nevrologen Karl A. Ekbom Restless Legs Syndrome (RLS) på det medisinske kartet gjennom sin doktoravhandling. Dette var det store gjennombruddet for anerkjennelsen av RLS som en alvorlig nevrologisk sykdom. På Ekboms fødselsdag, 23. september, markeres årlig «Den internasjonale RLS-dagen» i store deler av verden.

Rastløse bein RLS

Dagen brukes til å formidle generell kunnskap om RLS, samt gi informasjon om hvordan sykdommen kan behandles, slik at alle med diagnosen kan få symptomlindring og økt livskvalitet.

Selv om diagnosekriteriene og sykdomsbeskrivelsen ble nedskrevet på 1940-tallet, er dessverre kunnskapen fortsatt ikke god nok i det medisinske fagmiljøet. Den manglende kunnskapen gjør at mange får feil diagnose og mangelfull behandling, noe som gjør RLS til en av Europas dyreste nevrologiske lidelser. Dette fører også til store unødvendige kostnader på helsebudsjettene over hele verden. 

Det anslås at ca. 500 000 nordmenn har RLS. Dette gjør RLS til en av de mest utbredte og underdiagnostiserte sykdommer i Norge.

Den internasjonale RLS-dagen, 23. september

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste.