Om Foreningen

Norsk Restless Legs Forbund ble stiftet 22.02.2006, som en interesseorganisasjon for personer med Restless Legs Syndrome (RLS). Navnet ble endret til Foreningen Rastløse Bein (FRB) på landskonferansen i Sandefjord i 2010. I 2023 ble navnet igjen endret til RLS Norge.

RLS Norge skal spre kunnskap om Restless Legs-syndrom (RLS) og dets behandling, slik at foreningens medlemmer og andre med RLS oppnår symptomlindring og økt livskvalitet.
RLS Norge er en uavhengig organisasjon for alle som berøres av RLS. Alle som støtter RLS Norges formål har rett til å bli medlem.

RLS Norge vil arbeide for:

  • At enhver form for medisinsk behandling blir tuftet på en så klar diagnose som mulig.
  • Erfaringsutveksling mellom medlemmer, uten å ta stilling til det enkelte medlems individuelle tilstand.
  • At vi ved hjelp av opplysning styrker organisasjonen slik at vi får større gjennomslag for foreningens formål.
  • At foreningen får forankring i det medisinske fagmiljøet.
  • Å støtte opp om forskning.

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste.