Kontakt

RLS Norge har en egen likepersonstelefon som betjenes av våre likepersoner. En likeperson har erfaring med å leve med rastløse bein. Foreningen har likepersoner for både pasienter og pårørende.

Har du spørsmål så ta kontakt med oss på e-post: post@rastlos.org. Du kan også ringe oss på likepersonstelefonen: 902 64 595 eller til sekretariat på telefon: 22 20 03 90.

Adresse:
Wergelandsveien 1-3, 0167 Oslo

Bankgiro: 5081 07 33540

Gavekonto: 1503 35 19521

Organisasjonsnr: 889 575 182

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste.