PLMS

PERIODIC LIMB MOVEMENTS IN SLEEP (PLMS)
På norsk er dette oversatt til «periodiske beinbevegelser under søvn».

  • PLMS rammer ca. 80 % av alle RLS-pasienter.
  • Periodic Limb Movement Disorder (PLMD) tilsvarer PLMS, men pasienten har da ikke diagnosen RLS samtidig.
  • Disse sporadiske rykningene under søvn er med på å forstyrre søvnkvaliteten. Dette resulterer ofte i dårlig restitusjon og følelsen av å ikke være uthvilt. Det påvirker derfor også i stor grad livskvaliteten.

Diagnosen Restless Legs Syndrome (RLS) er ofte forbundet med søvnforstyrrelser og med ufrivillige, rykkende bevegelser i beina under søvn, kjent som periodiske beinbevegelser under søvn (PLMS). Disse bevegelsene kjennetegnes av at personene rykkvis bøyer stortær, ankler og knær, kanskje også andre kroppsdeler (f.eks. armer/hender), og at disse sammentrekningene vedvarer gjennom natten.

«Periodic Limb Movements in Sleep»; navnet tydeliggjør at det ikke bare er i beina man kan få disse bevegelsene, men også i armene.

Symptomer
Mange er ikke klar over at de har ufrivillige, rykkende bevegelser mens de sover. Det er ofte mer generelle klager over dårlig søvn og at man er sliten og trøtt på dagtid. For mange er det den man deler seng med som observerer uroligheten, da denne uroligheten også kan påvirker deres søvnkvalitet.

PLMS gir gjentatte korte oppvåkninger som ofte er så kortvarige at personen ikke husker dem dagen etter (mikro-oppvåkninger), og lidelsen er ganske vanlig i kombinasjon med RLS. Selv om de ikke merkes bevisst av pasienten, vil slike mikrooppvåkninger tære i stykker søvnkvaliteten. Man antar at ca. 80 % av de som har diagnosen RLS, også har PLMS. Det er allikevel viktig å være klar over at dette er to ulike diagnoser. RLS er plager i våken tilstand, mens PLMS utelukkende er motoriske plager under søvn.

Årsak
Årsaken til PLMS er foreløpig ukjent, men det kan se ut som om at arvelige faktorer spiller inn. En mulig teori går ut på at det er en forstyrrelse i et av hjernes budbringerstoff; dopaÅrsaken til PLMS er foreløpig ukjent, men det kan se ut som om at arvelige faktorer spiller inn. En teori går ut på at det skyldes forstyrrelser i et av hjernes signalstoffer, dopamin.

Diagnose
Mens RLS-diagnosen stilles basert på pasientens egne opplysninger, stilles PLMS-diagnosen ved hjelp av søvnregistrering eller polysomnografi. Alvorlighetsgraden av PLMS defineres etter antall beinbevegelser per time. Polysomnografi er en kostbar og komplisert undersøkelse. I Norge er kapasiteten på slike undersøkelser dårlig, men diagnosen PLMS kan ikke stilles uten denne undersøkelsen. PLMS regnes som en kronisk lidelse, i likhet med RLS.

Behandling
Ifølge amerikanske retningslinjer anbefales behandling kun hvis pasienten i tillegg til dokumenterte beinbevegelser under søvn, klager over dårlig nattesøvn eller søvnighet på dagtid. Ved påviste beinbevegelser under søvn, men uten andre symptomer, frarådes behandling. Eventuell behandling er medikamentell, da med dopaminagonister.

Kilde:

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste.