Svangerskap

Gravide som har et lavt nivå av Ferritin tidlig i svangerskapet, har større risiko for å få RLS tidlig i svangerskapet. Det er også en sammenheng mellom RLS og lavt innhold av folat (B9).

RLS i svangerskapet kan være svært utfordrende, da søvnen er svært viktig. Konsekvensene av for lite søvn over lang tid kan gjøre den gravide både utslitt, trøtt og irritabel. Det er derfor viktig med nok jern, folat og B12.

De fleste medikamenter som brukes til å behandle RLS, kan ikke brukes under svangerskap.

Tilskudd av jern, folat (B9) og B12 anbefales før spesifikk medikamentell behandling, og det er kun kvinner med uutholdelige symptomer som skal behandles medikamentelt, og da med lavest mulig dose av Sinemet eller Madopar frem til fødsel.

Etter fødsel vil symptomene ofte forsvinne helt, eller de blir lettere.

Ulike livsstilsendringer kan også være med å bedre symptomene for noen. Mer om dette her.

Kort oppsumert:

  • RLS forekommer hos hver 5. gravide kvinne
  • Symptomene er verst i 3. trimester (6-9 mnd)
  • Markert bedring etter fødsel
  • Viktig med nok jern, B12 og folsyre

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste.