Likepersonstelefonen

Foreningen drifter i dag en likepersonstelefon.

Alle, både medlemmer og andre, kan ta kontakt via denne.
Om telefonen ikke blir besvart, vil foreningen ringe tilbake senere.

Nummeret til likepersonstelefon er: 902 64 595

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste.