Augmentasjon

Augmentasjon betyr «forsterkning». Selv om den eksakte årsaken til augmentasjon er ukjent, forekommer det ofte som en bivirkning av medisiner som styrker signalstoffet dopamin. Ifølge Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) betraktes dopaminerge stoffer som pramipreksol, ropinirol og rotigotin som førstevalg ved behov for medikamentell behandling av RLS. Dette fordi en stor del av pasientgruppen opplever god symptomlindring med medisiner som inneholder disse virkestoffene. Allikevel er det en kjent risiko for augmentasjon ved bruk av dopaminerge preparater. Det er derfor viktig at behandlende lege som medisinerer pasienter med denne type medisin foreskriver en lavest mulig dose.

Augmentasjon for RLS- pasienter kan arte seg på forskjellige måter:

 • Symptomene kommer tidligere på dagen.
 • Symptomene blir sterkere.
 • Symptomene brer seg til andre steder på kroppen som armer, overkropp og hode.
 • Behov for høyere doser, men dette kan igjen føre til ny augmentasjon.

Medisin og augmentasjon

Forskning viser at selv om personer med RLS ikke har mangel på dopamin, kan en liten dose tilførsel av dopamin gjøre at overføringsprosessen mellom hjernecellene blir bedre.

Tilfører man kroppen for mye dopaminerge preparater, kan reseptorene mellom hjernecellene (synapsene) bli ”overmettet”, noe som kan føre til augmentasjon.

De vanligste dopaminerge preparatene som brukes i dag er:

 • Dopaminagonister:
  • Sifrol (kopi: Pramipexole, Oprymea). Virkestoff: pramipexol. Anbefalt startdose 0,088 mg pr døgn. Maks dose 0,54 mg pr døgn.
  • Ropinirol (kopi: Adartrel). Virkestoff: ropinirol. Anbefalt startdose 0,25 mg pr døgn. Maks dose 4 mg pr døgn.
  • Neupro depotplaster. Virkestoff: rotigotin. Anbefalt startdose 1 mg/24 timer. Maks dose 3 mg/24 timer. (1 mg og 3 mg markedsføres ikke i Norge, men legen kan skrive ut resept på denne doseringen, og da vil apotek bestille denne.
 • L-Dpoa:
  • Madopar (oppløsbare tabletter): Denne brukes kun som behovsmedisin, ikke fast. Virker ofte etter ca. 20 minutter.

Risikoen for augmentasjon øker med høyere daglige doser og lengre tids bruk.

Om man får augmentasjon av én type dopaminmedisin, trenger man ikke å få det av et annet. Men har man opplevd å få forsterkede symptomer ved bruk av to ulike dopaminmedisiner, er det lite sannsynlig at et tredje alternativ vil fungere.

Løsningen kan da være å gå over til epilepsimedikamenter som Neurontin (Gabapentin) og Lyrica, eller opioider som Targiniq. Disse gir antagelig ikke augmentasjon.

Behandling av augmentasjon
Augmentasjon krever egne tiltak. Når dopaminmedisiner forårsaker forverring av symptomer, skal man alltid kontakte behandlende lege for hjelp til å redusere dosen av medikamentet, og evt. skifte til et annet medikament.

Ubehag som følge av seponering (utfasing) av dopaminagonister er gjerne verst de første 48 timene, men avtar så over 4–7 dager.

Konklusjon

 • Høy terskel for å starte med dopaminerge preparater.
 • Viktig med lavest mulig dose.
 • Behandling til bedring, men IKKE symptomfrihet.
Kilder:

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste.