Arbeid

Personer som er hardt rammet av RLS kan bli ute av stand til å delta fullt ut i et normalt arbeidsliv. Mange får sterkt redusert livskvalitet, noe som kan ramme både pasientene og deres pårørende.

Situasjonen blir ikke enklere for de det gjelder når kunnskapen og kjennskapen til sykdommen blant allmennleger/fastleger ikke er god nok, og mange blir gående unødvendig lenge uten riktig diagnose og behandling. Mangel på hvile og søvn kan gi store og langvarige søvnproblemer, og mange med sykdommen RLS opplever dessverre at de utvikler kroniske søvnproblemer.

94 % av personer med diagnosen RLS har søvnvansker, og 80 % av pasientgruppa lider også av PLMS.

Når pasienter først oppsøker lege, er det ofte søvnproblemene som er årsaken. Dessverre er mange leger er alt for raske med å konkludere at søvnproblemene har psykiske årsaker, selv om det finnes mange ikke-psykiske årsaker også. En av de vanligste ikke-psykiske årsakene til søvnproblemer er RLS.

Selv med behandling opplever mange at de ikke klarer å mestre arbeidslivet. RLS kan være svært belastende sykdom som gjør at mange opplever at de er trøtte og utslitte på dagtid. Dette går gjerne utover konsentrasjonen og hukommelsen, noe som gjør det vanskelig å utføre arbeidsoppgaver og ha et velfungerende liv.

Ofte er sykdommen uforutsigbar slik at dette allikevel kan bli vanskelig, selv med en god arbeidsgiver. Dessverre blir mange uføre på grunn av RLS, enten gradert eller 100 %.

Arbeidshverdag med RLS
En pause i arbeidsdagen innebærer for mange av oss en sosial kopp kaffe og en hvil. For personer med RLS kan dette være lite hensiktsmessig, da det kan øke symptomene. I stedet kan det være et behov for å bevege seg eller gå en tur.

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste.