Er det lett å stille diagnosen?

Diagnosen som faktisk er lett å stille krever at de følgende fire diagnosekriteriene må være til stede:

  1. Et påtrengende behov for å bevege beina, vanligvis ledsaget av ubehagelige følelser i beina.
  2. Symptomene forverres ved hvile og inaktivitet.
  3. Symptomene opphører helt eller delvis ved bevegelse av beina.
  4. Symptomene forverres om kvelden eller natten.

Andre tilstander som kan gi tilsvarende symptomer må utelukkes.

Kunnskapen om RLS i helsevesenet er dessverre mangelfull, hvorfor det ikke er uvanlig at man får feil eller ingen diagnose. Mennesker som er hardest rammet bør henvises til nevrolog.

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste.