Er RLS arvelig?

Primær restless legs, dvs. uten kjent ytre sykdomsårsak, er den vanligste formen. Primær/idiopatisk RLS er ofte arvelig og arves ofte gjennom såkalt autosomal dominant arvegang (AD-arvemønster). Det vil si at det er økt risiko for å få sykdommen hvis én av foreldrene har sykdommen. Det er derfor ikke uvanlig at symptomer på RLS slår ut i flere slektsledd og at flere innen samme søskenflokk er rammet av sykdommen.

Arvelig RLS rammer både menn og kvinner og utvikler seg ofte før fylte 40 år.

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste.