Hjelper akupunktur og yoga?

Mindre studier har ikke kunne vise til effekt av akupunktur og yoga på RLS, men noen opplever allikevel at dette reduserer symptomene. Opplever man symptomlindring kan det være hensiktsmessig å fortsette med dette.

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste.