Hva er augmentasjon?

Ordet augmentasjon betyr forsterkning, dvs. forsterkning av RLS symptomer ved langvarig bruk av dopaminerte medisiner.

Augmentasjon for RLS-pasienter kan arte seg på forskjellige måter:

  • Symptomene kommer tidligere på dagen.
  • Symptomene blir sterkere.
  • Symptomene brer seg til andre steder på kroppen som armer, overkropp og hode.
  • Behov for høyere doser, men dette vil igjen føre til økt augmentasjon.


Behandling for augmentasjon krever pasienttilpassende tiltak og man skal alltid kontakte behandlende lege for hjelp til å redusere dosen av et medikament, og eventuelt skifte til et annet medikament. Risikoen for augmentasjon øker med høyere dose, derfor skal behandlingen tilstrebe lavest mulig effektiv dose.

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste.