Hva er de vanligste bivirkningene ved bruk av medisiner for RLS?

Alle medisiner kan gi bivirkninger, men det betyr ikke at alle vil få bivirkninger. De fleste vil ikke oppleve bivirkninger ved bruk av RLS-medisiner. Ved bruk av dopaminerge medisinene er det først og fremst kvalme og tretthet. Tretthet og ustøhet kan forekomme ved bruk av epilepsimedisinene. Augmentasjon er et spesielt problem ved de dopaminerte medisinene. Medisinene skal trappes langsomt opp, og det er ikke uvanlig at bivirkningene melder seg under opptrappingen men så gir seg. I pakningsvedlegget til medisiner kan man lese om blant annet bivirkninger.

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste.