Hvilken medisin bør brukes?

De fleste klarer seg uten spesiell behandling. Hos de som har så vidt uttalte plager som påvirker søvn og livskvalitet, er det nødvendig med medikamentell behandling

Første trinn vil være å få sjekket blodverdier, først og fremst ferritin som er den beste markør for hjernens innhold av jern. Videre bør medisiner som kan utløse RLS helst tas bort, og det er et poeng å behandle andre sykdommer som kan være den bakenforliggende årsaken til RLS Råd om god livsstil, spesielt om søvnhygiene og fysisk aktivitet er viktig Fysisk aktivitet på dagtid, men ikke på kveld, kan virke positivt.

Ved behov for medisiner vil legen velge det medikamentet som anses mest gunstig utfra kunnskap om forventet effekt og risiko for bivirkninger. Personens alder vil også ha betydning. hovedsakelig tre typer medikamenter som brukes til behandling av RLS. Det er dopaminerge preparater, epilepsimedisiner og opioider (sterke smertestillende).

På grunn av risiko for bivirkninger er behandlingsmålet symptomlindring, men ikke symptomfrihet.

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste.