Hvor mange rammes av RLS?

RLS er en ganske vanlig sykdom eller tilstand, og undersøkelser viser at forekomsten i den vestlige verden ligger et sted mellom 5 – 15 % av befolkningen.

I en undersøkelse fra 2005 tilfredsstilte 14 % av den voksne befolkningen i Norge diagnosekriteriene for RLS. Av disse beskrev ca. halvparten plagene som moderate eller alvorlige. Heldigvis har de fleste beskjedne symptomer uten behov for behandling. Rundt 100.000 personer i Norge har så vidt uttalte plager at det er nødvendig med behandling med medisiner. Det er et ganske høyt tall.

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste.