Hvorfor er det viktig å være medlem av RLS Norge når det finnes informasjon på nettet?

Som pasientorganisasjon er vi avhengig av våre medlemmer. Hovedinntekten til Foreningen er ikke kontingenten, men støtten vi får fra Bufdir som er basert på antall medlemmer. Vi er avhengig av en trygg økonomisk plattform for å ha nødvendige ressurser til å gjennomføre det formålet og de oppgavene som medlemmene og styret ønsker å iverksette.

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste.