Hvorfor tilbyr Foreningen et medlemskap for familiemedlemmer?

RLS påvirker ikke bare den med diagnosen, men hele familien. Ektefeller/samboere, barn og øvrig familie opplever at RLS-en også endrer livet deres. Mange opplever at nye og andre hensyn må tas, og at den sosiale hverdagen forandres. Foreningen har valgt å gi tilbud om et familiemedlemskap slik at øvrig familie kan delta og bli en del av Foreningen der de kan finne støtte og forståelse som pårørende.

Det er viktig for Foreningen å ha en solid medlemsbase da dette vil gi en større tyngde og gjennomslagskraft i samfunnet.

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste.