Kan barn få RLS?

Man antar at ca. 2 -4 % av barn har RLS.

De fleste barn forblir udiagnostiserte, evt. at det blir tolket og feildiagnostisert som «voksesmerter» eller ADHD.

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste.