Sekretariatet

Orgservice AS utfører sekretariatstjenester for foreningen.

Foreningens kontaktperson er Janicke Frostad-Mathisen og Marcus Wall bistår med økonomi og regnskap.

Valencia Lawrence sitter med oppfølgingen av foreningens medlemsregister og de øvrige ansatte i Orgservice bistår ved behov.

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste.