Aktiv uke i RLS Norge

Uke 17 har vært en svært aktiv uke i RLS Norge. Det har blitt avholdt årsmøte og flere styrerepresentanter har vært i Oslo for å delta på møter for øke bevisstheten rundt Restless Legs Syndrome.

Årsmøte

På onsdag ble det avholdt årsmøte i RLS Norge. Det mest sentrale som ble vedtatt var at styret økes med ett styremedlem og at EARLS-representanten blir en av rollene i styret. Det nye styret er som følger:

  • Berit Caroline Engseth – Styreleder
  • Arild Frøyseth – Styremedlem
  • Nina Voktor Amlie – Styremedlem
  • Susanne Askelien – Styremedlem
  • Per Lund – Styremedlem/ EARLS-representant
  • Gunnar Schjølberg – Vara
  • Elisabeth Ødemark – Vara

Foreningen ønsker å takke Else-Merete Raude for innsatsen hun har lagt ned i foreningen som vara i styret. Tusen takk for alle som deltok aktivt på årsmøtet!

Politisk arbeid

Denne uken har deler av styret avholdt møter med blant Parkinsonforbundet og Demensforeningen. Det er viktig at RLS Norge har gode relasjoner med andre foreninger. Det gir oss gode muligheter for å lære av hverandre og jobbe sammen for å nå våre mål.

Faglig råd

På torsdag ble årets første møte i faglig råd avholdt. På dette møte ble det blant annet neste utgave av RLS-Nytt og informasjonsarbeid diskutert.

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste.