Bli medlem

For at foreningen skal kunne fortsette det viktige arbeid med å spre kunnskap og gi informasjon om RLS, er vi helt avhengig av våre medlemmer. Medlemmene er kjernen i foreningens virksomhet, og alle betalende medlemmer genererer tilskudd i form av offentlig støtte. Takk for din støtte!

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste.