Vilkår og betingelser

Partene

Selger er Foreningen Rastløse Bein, Thomles gate 4, 0270 Oslo. E-post: post@rastlos.org, telefon 22200390 organisasjonsnummer 889575182, og betegnes i det følgende som selger/selgeren. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Betaling

Du kan betale med betalingskort (VISA eller Mastercard) eller med Vipps. Betaling skjer når du gjennomfører kjøpet. Du kan når som helst si opp avtalen gjennom å sende en e-post til post@rastlos.org

Medlemsskap

Ved kjøp av medlemskap vil du motta en faktura kontingent hvert år som e-faktura, i Vipps eller på e-post. Du kan når som helst si opp medlemskapet gjennom å sende en e-post til post@rastlos.org

Leveringstid

Fysiske varer pakkes og sendes normalt 5-10 virkedager etter at bestilling er mottatt. I tillegg kommer den tiden posten beregner for å levere til ditt bestemmelsessted.

Porto

Porto og fraktkostnader er inkludert i prisen. Har du spørsmål kan du ta kontakt med oss på tlf.: 2220030 eller e-post: post@rastlos.org

Avtalt retur

Ved reklamasjoner må du kontakte oss på telefon 22200390 eller via e-post: post@rastlos.org for å avtale forsendelsesmåte, før eventuell vareretur. Varer som returneres uten avtale, aksepteres normalt ikke. Returnerte varer skal være i originalemballasje. Reklamasjon må skje innen rimelig tid og uten ugrunnet opphold. All retur som ikke skyldes selgers feil, skjer for kjøpers regning og risiko.

Angrefrist

I tillegg til vanlige reklamasjonsrett har du som kunde åpent kjøp med full returrett innen 14 dager. Vi gjør oppmerksom på at returporto/fraktkostnader ikke refunderes dersom du benytter deg av retten til å returnere varene innen denne fristen.

Garanti/reklamasjon

Er et produkt blitt skadet under transport, har du fått feil produkt (størrelse eller farge) eller det er andre mangler ved produktet – har du de samme rettigheter som i andre butikker. Hvis det foreligger en mangel ved varen må du innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi oss en melding på post@rastlos.org Du har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen to mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at du overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år. For varer som returneres må du selv betale portoen, men du vil selvsagt få dette refundert når returen er ferdigbehandlet og akseptert. NB! Varer som blir returnert i oppkrav vil ikke bli hentet.

Reparasjon

Dersom det oppstår en feil ved produktet vil vår kundeservice informere om hvor denne kan utbedres. Dette gjelder ved garanti/reklamasjon og vanlige reparasjoner.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 8 og 9. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på tlf: 23400600. Europakommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr

Personopplysninger

I Foreningen Rastløse Bein tar vi personvern og sikkerhet på alvor. Samtidig ønsker vi å gi deg en best mulig brukeropplevelse når du besøker nettsidene våre.

Personvernerklæring

Vi behandler personopplysninger i tråd med EUs personvernforordning (GDPR). Vi lagrer informasjon om hvordan du bruker tjenestene våre når det er nødvendig for at vi skal kunne gi deg best mulig betjening, som for eksempel når du utfører bestillinger, vi sender deg en leveranse og ved annen eventuell kontakt med deg. Vi bruker også disse opplysningene til å generere statistikk og forstå trender, i tillegg til å forbedre, tilby og videreutvikle våre produkter og tjenester. Som registrert i våre systemer har du krav til å få innsyn i dine personopplysninger og kreve, innenfor lovens rammer, at disse opplysningene blir rettet opp eller slettet dersom de er mangelfulle eller uriktige.

Innsamling av personlige opplysninger

Foreningen Rastløse Bein er behandlingsansvarlig for innsamling og bruk av personopplysninger, og behandler personopplysninger i tråd med personopplysningsloven. Med behandlingsansvar mener vi den som primært har ansvar og plikter etter personopplysningsloven.

Hva brukes personopplysninger til?

Foreningen Rastløse Bein samler inn personopplysninger, etter ditt samtykke, når du melder deg inn i foreningen, gir oss en gave, melder deg på nyhetsbrev, når vi følger opp og har dialog med brukerne og støttespillerne våre og når vi sender ut markedsføringsprodukter og annen informasjon. E-postadressen din og/eller telefonnummeret ditt samles inn slik at vi kan sende deg en bekreftelse på at bidraget ditt er mottatt – og for å informere deg om arbeidet vi gjør for midlene vi samler inn.

Dersom du er fast giver, kan vi ved hjelp av personopplysninger forbedre brukeropplevelsen din på våre nettsider og gjøre markedsføringen vi sender ut mer relevant for deg. Foreningen Rastløse Bein behandler dine personlige opplysninger for markedsføringsformål etter gjeldende lover, inkludert lover om innhenting av samtykke for elektronisk markedsføring.

Behandling av personlige opplysninger

Du vil bli varslet før vi samler inn opplysninger om deg, og du kan selv velge hva slags informasjon vi kan beholde og til hvilke formål. Personlige opplysninger kan være navnet ditt, adresse, telefonnummer, e-postadresse, alder, giverinformasjon og betalingsdetaljer. Dersom du støtter oss med et beløp pålydende mellom 500 og 50.000 kroner, kan du ved å opplyse oss om personnummeret ditt få skattefradrag av giverbeløpet. Vi er lovpålagt å innhente personnummer ved skattefradrag og benytter personnummer for å sikre at støttespillere og givere får skattefradrag for sine donasjoner. Vi registrerer eller lagrer ikke personnummer på nettsidene eller kommuniserer dette videre til andre enn skattemyndighetene.

Registering, endring av informasjon, avregistrering etc.

Personopplysninger innhentes ved registrering som medlem, som fast giver, ved donasjon av enkeltbeløp eller ved påmelding til nyhetsbrev. Dette kan foregå via vår hjemmeside eller Vipps. Du har rett til å motta informasjon om innhentingen, bruken, behandlingen og beskyttelsen av dine personlige opplysninger. Dersom du ønsker at vi skal oppdatere, endre eller slette personlige opplysninger som vi har registrert om deg, eller hvis du ikke ønsker å motta flere meldinger fra oss, eller eventuelt har spørsmål angående de ovennevnte retningslinjer, kan du ta kontakt med oss på tlf.: 2220030 eller e-post: post@rastlos.org

Sikkerhet

Foreningen Rastløse Bein har iverksatt en rekke sikkerhetstiltak for å sikre at våre interne rutiner samsvarer med sikkerhetsstandardene som kreves i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Vi jobber alltid med å beskytte dine personlige opplysninger på best mulig måte.

Vi anser at informasjonen om vårt arbeid generelt på egen nettside som pålitelige, men kan likevel ikke garantere at informasjonen til enhver tid er korrekt, fullstendig eller tilgjengelig. Foreningen fraskriver seg således et hvert ansvar for feil, mangler og manglende tilgjengelighet på siden. 

Dine rettigheter

Du har rett til tilgang til data om deg som er behandlet av Foreningen Rastløse Bein, med visse lovbestemte unntak. Du har også rett til å protestere mot innsamling og videre behandling av dine personlige opplysninger. I tillegg har du alltid rett til å få potensielt uriktige personopplysninger korrigert eller slettet.

Personopplysninger og tredjepart

Foreningen Rastløse Bein benytter digitale tredjepartsløsninger via Orgservice AS som drifter foreningens sekretariat. Noen av disse aktørene er databehandlere og er underlagt personvernlovgivningen. De har en egen avtale med Orgservice AS når det kommer til behandling av data og sikkerhetstiltak rundt dette. Foreningen Rastløse Bein og Orgservice AS er underlagt taushetsplikt og selger ikke personopplysninger til tredjepart.

Foreningen Rastløse Bein og Orgservice AS benytter tredjeparter som
 • Microsoft Office 365 og Exchange (Mail og skylagring)
 • Stripe betalingsformidler (kortbetaling)
 • Vipps (betalingsløsning)
 • Google Analytics (statistikk)
 • Facebook innsikt (annonser)
 • Mailchimp (nyhetsbrev)
 • WordPress (webutviklingstjenester)
 • 24 Seven Office CRM og regnskapssystem (kunderelasjonshåndtering)
Sletting

Foreningen Rastløse Bein vil behandle og lagre dine personlige opplysninger så lenge det er nødvendig og tillatt under gjeldende personvernlovgivning. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du ta kontakt med oss på

Tvister

Norsk lovgivning regulerer eventuelle omstendigheter eller tvister som kan oppstå i forbindelse med bruk av nettstedet.
Telefon: 22 20 03 90 (09.00 – 15.00)
Epost: post@rastlos.org

Juridisk merknad

 • Dette nettstedet publiseres av: Foreningen Rastløse Bein
 • Publikasjonens redaktør er Foreningen Rastløse Bein
 • I samsvar med den franske personvernlovgivningen «Loi Informatique et Libertés» (art. 34) av 6. januar 1978 har du rett til å få tilgang til, endre slette og motsette deg behandling av personopplysninger og bruk av slike opplysninger til markedsføringsformål.
 • Informasjonen lagres i vår database for streng internt bruk.
 • Du kan benytte deg av rettighetene dine ved å kontakte Foreningen Rastløse Bein

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste.