Årsmøtet 2020

Da Norge ble stengt ned i mars måtte Foreningen utsette det planlagte årsmøtet. I Foreningens vedtekter står det at årsmøtet skal avholdes innen utgangen av april. Dessverre medførte koronasituasjonen at vi i år ikke fikk mulighet å overholde dette, noe majoriteten av medlemmene hadde stor forståelse for.

De demokratiske spillereglene i det norske samfunnet sier at årsmøter/landsmøter skal avvikles som fysiske møter. Da pandemien kom ble det innført en midlertidig forskrift om unntak fra bl.a. regler om fysiske årsmøter når dette var uforenelig med offentlige pålegg og anbefalinger.

Det ble en utfordrende oppgave for styret å skulle tilegne seg kunnskap om ulike digitale løsninger. I en krevende tid var det trygt å ha Orgservice til å hjelpe oss med å finne en god løsning som både tilfredsstilte den demokratiske gjennomføringen av møtet, samt en korrekt stemmegivningsprosess.

Valget falt på den digitale plattformen Zoom,og Årsmøtet 2020 ble avholdt tirsdag 17. juni kl 17:00. I forkant ble det sendt ut en beskrivelse for innlogging til de påmeldte, samt informasjon om hvordan de ulike funksjonalitetene i Zoom ville fungere under selve årsmøtet. Medlemmer som ønsket det, fikk også mulighet til å teste løsningen med hjelp av Orgservice i dagene før årsmøtet.

Vi hadde i overkant av 30 påmeldte medlemmer med et stort geografisk spenn, fra Kirkenes i nord til Kristiansand i sør. Styret opplevde gjennomføringen av årsmøtet som smertefritt. God planlegging ga et godt resultat.

Årsmeldingen for 2019 sto på trykk i forrige utgivelse; Maurtua 1/2020

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste.