Årsmøtet 2021

Pandemien gjorde det igjen vanskelig å gjennomføre Årsmøtet 2021 som et fysisk møte. De demokratiske spillereglene i det norske samfunnet sier at årsmøter og landsmøter skal avholdes som fysiske møter. Da pandemien rammet oss i fjor ble det innførte en midlertidig forskrift fra myndighetene slik at man kunne gjennomføre blant annet årsmøter digitalt.

Med god erfaring fra i fjor ble Årsmøtet 2021 gjennomført den 28. april kl. 17:00 på den digitale plattformen Zoom. Vi hadde 25 påmeldte medlemmer og som i fjor var det et stort geografisk spenn på de påmeldte.

Valgkomiteens innstilling ble tatt til følge, og styret er i dag fulltallig, også med vararepresentanter. Godt jobbet!

Årsmøtet ble gjennomført uten problemer. God planlegging og fantastisk organisering fra Orgservice var med på å skape et godt Årsmøte.

Det nyvalgte styret takker for tilliten og er allerede i full gang med arbeidet.

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste.