EARLS søker etter nye forskningsprosjekter om RLS

Rastløse bein RLS

The European alliance for Restless legs Sydrome (EARLS) er den europeiske paraplyorganisasjonen for Restless Legs Syndrome (RLS). De gir nå et stipend på inntil 10 000 Euro til ett forskingsprosjekt med direkte relevans for pasienter med RLS.

RLS er en veldig vanlig sykdom. Omtrent 10% av den europeiske befolkningen har sykdommen og minst en tredjedel av disse behøver en form for medisinsk behandling. Problemene for de som lever med RLS er ofte store og de samfunnsøkonomiske kostnadene er ofte underestimert. Det er behov for ny kunnskap om RLS og allerede eksisterende kunnskap og kompetanse må bli bedre implementert i behandling og i samfunnet ellers. Den europeiske alliansen for RLS søker nå etter nye forskningsprosjekter innenfor RLS.

Et stipend på 10 000 Euro vil bli tildelt en forsker og kan fritt brukes for å oppnå målene presentert i søknaden. Dette stipendet har som mål å hedre nye initiativer og gjøre det mulig å starte, eller fortsette prosjekter som kan trenge ekstra finansiering. Forskeren som får stipendet vil bli invitert til å presentere sitt prosjekt på den årlige kongressen til European Association of Neurology (EAN) i Helsinki, juli 2024.

Relevante prosjekter kan for eksempel handle om:

  • Sammenligning mellom eksisterende og nye behandling og ikke-medikamentell behandling.
  • Utvikling og/eller evaluering av behandlingsstrategier fro pasienter som lider av uønsket effekt av behandling
  • Initiativer for å samle inn pasienterfaringer; For å forbedre og/eller lage nye hypoteser for fremtidig forskning.
  • Initiativer for å inkludere strukturert RLS-data i pasientjournaler, helsestatistikk osv.  
  • All annen medisinsk og/ eller samfunnstrukturelle studier med potensiale for å forbedre forhold for RLS-pasienter.

Les mer her om krav og søknadsprosessen:

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste.