Jern er viktig ved RLS!!

Jern er det metall vi har mest av i kroppen vår. Det finnes ca. 4 -5 gr jern lagret i kroppens vev.  Den største delen finnes i blodet og benmargen. Jern er en viktig del av hemaglobinet, det molekylet som finnes i de røde blodlegemer, og som gjør at vi kan transportere syre til alle kroppens deler og som bidrar til at blodet farges rødt.

Hva som er mindre kjent er at jern også finnes i hjernen, og spiller en viktig rolle for nervecellenes rolle der.  Det har vist seg at pasienter med RLS har en begrenset tilgang på celebralt jern, og har vanskeligere for å lagre jern i den del av hjernen, der dopaminsyntesen ligger, og at RLS pasienter har det vanskeligere enn andre personer som ikke lider av RLS til å transportere jern over blod-hjerne-barrieren fra blodet inn i nervesystemet.

De dopaminerge neuronenes funksjon er avhengig av jern(Neuron er hjerneceller som aktiveres av dopamin eller dopamin lignende emner) RLS er dermed avhengig av jernet i vår hjerne!

Det finnes et økende antall vitenskapelige bevis for at jernmangel, med eller uten blodmangel, anemi, er en viktig årsak til RLS. RLS pasienter behøver ikke lide av blodmangel.  Når blodmangel pga jernmangel er et faktum er ofte benmargen tømt for jern og ferritinnivået er lavere enn 10 mikrogram/l.  Ytterligere er en interessant oppdagelse at på nattestid kommer 30 –  50% mindre mengde jern inn i hjernen, i forhold til på dagtid, hvilket kan være en av forklaringene  på at RLS pasienter har større plager på natten.

Det er mere vanlig med jernmangel hos kvinner enn hos menn. Dette gjelder en stor del av tap av jern i forbindelse med menstruasjoner. Det er jerntap som kvinnene skjelden erstatter med øket jerninntak via kosten eller kosttilskudd. At RLS er dobbelt så vanlig hos kvinner som hos menn, er at kvinner er utsatt for mere jernmangel enn menn.  Av erfaring vet vi at jernmangel er den mest vanlige årsaken til RLS.

(Dette er referert fra Sten Sevborns bok RLS 2009)

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste.