Landskonferansen og Årsmøtet 2018

Landskonferansen

Foreningen arrangerte landskonferanse på Helsfyr i Oslo, helgen 14. og 15. april. Som tidligere år ble årsmøtet avholdt i etterkant av konferansen. Årets konferanse samlet 29 personer, av disse var 23 medlemmer.

Konferansens innhold

Konferansen ble innledet av daværende styreleder, Britt Berntsen, som ønsket velkommen før hun holdt sitt foredrag om RLS. Tilbakemeldingene på foredraget varierte noe. Dette kan skyldes at flere har hørt innlegget presentert tidligere, eller at mye av det hun snakket om var kjent stoff for oss som var tilstede.

Britt har i flere år holdt dette foredraget, da opp mot personer/grupper som ikke kjenner til sykdommen. Hun har velfortjent mottatt mange positive tilbakemeldinger. Hennes foredrag har vært med på å belyse RLS ut i samfunnet, samt rekruttert mange nye medlemmer til foreningen.

Erling Guldbrandsen holdt et informativt innlegg om EARLS. Dette er en uavhengig ideell allianse av nasjonale pasientorganisasjoner fra Europa, som jobber for å øke bevisstheten om RLS. Medlemmene gir uttykk for at de opplevde det interessant å høre om EARLS sitt arbeid.

Mange hadde gledet seg til å høre Steinar Madsen fra Statens Legemiddelverk fortelle om ”Legemidler og naturmedisiner”. Av uforutsette grunner ble vi nødt til å flytte foredraget hans fra lørdag til søndag. Det medførte dessverre, at ikke alle fikk gleden av å høre et foredrag som de fleste som var tilstede syntes var meget interessant. Styret har i ettertid flere ganger etterspurt Madsen om hans foredrag slik vi ble lovet, men Madsen har dessverre ikke besvart våre henvendelser.

Jørn Eilertsen holdt konferansens motivasjonsforedrag, som omhandlet ”Likemenn og lokallag”. Han var svært engasjert i framføringen, muligens litt for engasjert for våre medlemmer. Styret registrerer at motivasjonsforedraget ikke ble så godt mottatt som vi hadde håpet på.

Evalueringsskjema

I etterkant av landskonferansen ble det sendt ut et evalueringsskjema til alle deltagerne. 19 besvarelser kom i retur. Flere av besvarelsene var meget utfyllende, og styret jobber med å imøtekomme flere av ønskene til neste landskonferanse.

Fra tilbakemeldingene tar vi bl.a. med oss:

  • mer tid til spørsmål
  • ønske om at landskonferansen går over to dager, med start på fredag. Dette for å få en mulighet til å bli bedre kjent med hverandre
  • ønske om foredrag av nevrolog
  • ikke for stramt program – flere pauser
  • mulighet for mer informasjon om medisinering
  • bedre tid til samtaler i plenum
  • mulighet til noe felles etter middag.

Under konferansen var vi dessverre ikke tydelige nok på at medisinering skjer på bakgrunn av en helhetsvurdering av pasientene. Vi tar selvkritikk for dette, og beklager derfor at det kom noen uheldige kommentarer.

Foreningen har også tidligere brukt Helsfyr Hotel til sine konferanser og årsmøter. Hotellet serverte oss nydelig mat både ved frokost, lunsj og middag. Serveringen av frukt og drikke under konferansen kunne vært bedre.
For mange av våre medlemmer ble trafikkstøyen sjenerende.

Helhetsinntrykket viser at medlemmene ønsker noe mer enn det vi presenterte denne helgen. Selv om de fleste opplevde konferansen som ”meget bra/bra”, kan ikke styret være helt fornøyd med at flere svarte ”mindre bra”.
18 av 19 svarte at de ønsker å delta på landskonferanse senere. Dette forteller oss at det er et behov for å avholde denne form for konferanser i fremtiden.

Årsmøtet

Årsmøtet 2018 ble avholdt søndag.
Erling Guldbrandsen ble valgt til dirigent og ledet møtet med stø hånd.
Gjennomgang av regnskap og budsjett sto Orgservice ved Elin Wall for. Her kom det noen spørsmål fra salen. Regnskap og budsjett ble enstemmig vedtatt.
Styrets forslag til endringer i vedtektene ble enstemmig vedtatt, uten kommentarer.
Valg av tillitsvalgte ble vedtatt i henhold til valgkomiteens innstilling.
Årsmøtet ble avsluttet med at Britt Berntsen ble takket av som styreleder gjennom 10 år.

Til informasjon

Etter Årsmøtet ble nåværende styre gjort oppmerksom på at Inger Østern, året før, var valgt til styremedlem for to år. Hun ble kontaktet, men ønsket ikke å fortsette i styret.

Varamedlem Tone Naas trakk seg som vara senere på høsten.

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste.