Landskonferansen og Årsmøtet 2019

Landskonferansen og Årsmøtet 2019 ble i år arrangert den 5. – 7. april og samlet 26 personer. På bakgrunn av tilbakemeldinger fra flere medlemmer de siste årene, valgte styret å flytte årets landskonferanse fra østlandet til vestlandet, nærmere bestemt Sandnes.

Allerede sommeren 2018 inngikk styret avtale med Kronen Gaard om å arrangere landskonferansen hos dem. Da de i januar 2019 brøt avtalen ble styret nødt til å finne en ny løsning.

Dette ga styret mye merarbeid, og etter nøye vurdering falt valget på Quality Hotel Residence.
Tilbakemeldingene fra medlemmene viser at alle var fornøyd med hotellet og fasilitetene.

Landskonferansen

Fredag 5. april
Evalueringen fra landskonferansen i 2018 ga tilbakemelding om at det var et ønske om å få mulighet til å bli kjent med andre i foreningen over en matbit kvelden før selve konferansen. Styret inviterte til sosialt samvær med pizza på Egon, noe som 11 personer benyttet seg av, Det ble en koselig kveld med nye bekjentskaper og deling av erfaringer med RLS. Kvelden ble avsluttet med en liten byvandring tilbake til hotellet.

Lørdag 6. april

Styrets leder, Berit Caroline Egseth, ønsket velkommen før hun ga ordet videre til nestleder Helen Olsen. Helen, som bor i Sandnes, har hatt hovedansvaret for arrangementet. Med stort engasjement har hun jobbet for at opplevelsen av konferansen skulle bli krydret med kulturelle innslag innimellom gode foredragsholdere. Hun fortalte kort om byens sykkelhistorie før jentekoret VIVA marsjerte syngende inn i lokalet. Videre ble Sandnes-gauken, som er en liten leirgjøk, introdusert og delt ut til alle medlemmene. Jentekoret VIVA fra Sandnes kulturskole satte rammen for dagens program. De ga en musikalsk opplevelse med sykkelsangen som ga flere både gåsehud og en klump i halsen. Fantastisk vakkert!

Deretter holdt Erling Guldbrandsen, mangeårig medlem av foreningen, og vår representant i EARLS, en orientering om deres undersøkelse om utbredelsen av RLS i Europa. Sammenligningen mellom RLS rammede i Norge og i Europa var meget interessant. Erling Guldbrandsen har skrevet om undersøkelsen og resultatene i en artikkel i denne utgaven av Maurtua.

Under lunsjen fikk vi besøk av Asbjørn E. Simonsen, som fortalte om historien rundt Sandnes-gauken. Det var interessant å få historien om byens varemerke fortalt av en som var familiens 7 generasjon i Pottemakeriet Simonsen i Sandnes.

Einar Kinge, nevrolog hos Sandvika Nevrosenter, har også tidligere holdt foredrag for foreningen. Han holdt et godt og informativt foredrag om RLS generelt. Samt behandling og medisinering. Styrets leder har på bakgrunn av denne informasjonen laget skriv om ”Behandling av RLS”. Dette skrivet finner dere i denne utgaven av Maurtua.

Som avslutning på dagen, fikk vi et motivasjonsforedrag av Helge Gudmundsen Han jobbet frem til 2015 som prosjektleder i NRK. Hans siste oppgave der var ”Salmeboka, minutt for minutt”. På fritiden har han vært aktiv trener for Flatås Lions i Trondheim, et fotballag for utviklingshemmede. Hans erfaringer har gitt ham en god bakgrunn for å finne positiv motivasjon i hverdagen.

Etter konferansen hadde vi felles fotografering til gruppebilde.

Dagen ble avsluttet med en 3 retters middag på et tildelt egnet rom, slik at vi kunne prate uforstyrret sammen. Praten gikk livlig med nye og gamle bekjentskaper utover kvelden.

Evalueringsresultatet viser at programmet for helga ga inntrykk av god planlegging med innhold etter medlemmenes ønske. De kulturelle innslagene var med på å krydre konferansen. Det gode evalueringsresultatet, samt alle de andre personlige tilbakemeldingene, er gode å ha med seg nå som planleggingen av ny konferanse allerede er startet. Styret ser tilbake på en fantastisk helg.

Årsmøtet

Søndag 7. april
Som tidligere år ble årsmøtet avholdt på konferansens siste dag. Erling Guldbrandsen ble valgt til dirigent, og Elin Maria Lilloe-Wall fra Orgservice til referent. Til å underskrive protokollen ble Liv Røinås Hansen og Johan Slørdal valgt.

Elin Maria Lilloe-Wall gikk gjennom regnskapet for 2018, som deretter ble godkjent.
Styrets prioriterte oppgaver for 2019 er hjemmesiden, likepersonsarbeid og film.
Budsjett for 2019 ble presentert av Elin-Maria Lilloe-Wall. Budsjettet ble justert etter forslag fra salen om å innføre styrehonorar.
Årsmøtet valgte å beholde dagens kontingent uendret.
Styrets forslag til justering og endring av vedtektene slik at de er bedre tilpasset foreningens virksomhet, ble gjennomgått og vedtatt.
Det var ikke kommet inn forslag fra medlemmene til årsmøtet.
Valgkomiteens forslag til tillitsvalgte ble ved valg vedtatt.

Styret fikk stående applaus for sin gode jobb.

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste.