RLS-dagen 2019

Rastløse bein RLS
Sosiale medier

I år, som i fjor, valgte styret å bruke sosiale medier for å nå ut med informasjon om RLS på den internasjonale RLS-dagen. Erfaringene fra tidligere år har vist at dette er den beste måten vi med begrensete resurser når ut til flest mulig av befolkningen.

Styret produserte selv en informasjonsvideo som ble lagt ut på de ulike sosiale plattformer som Foreningen benytter seg av. Via Facebook nådde videoen ut til nesten 2400 personer, hvorav 1600 har trykket på videoen og sett på den. Bare på vår offisielle Facebook-side ble videoen delt nesten 100 ganger. De positive tallene bekrefter, at det å benytte seg av ulike sosiale plattformer er meget viktig for foreningen i dagens samfunn.

Samling i Trondheim

I Trondheim ble dagen markert med et åpent og uformelt møte på ettermiddagen. Initiativtager var styremedlem Dagrun Fikkan Slørdal, som ordnet med leie av lokale og bestilling av kaffe og påsmurte vafler. Informasjon om arrangementet ble på forhånd sendt til alle våre medlemmer i Trøndelag, samt at det også ble formidlet via vår hjemmeside og på andre sosiale medier. Møte fant sted i Hornemannsgaarden som ligger sentralt i sentrum av Trondheim, og tema for kvelden var: ”Hvordan leve med RLS”.

Til sammen deltok 14 personer. Deltakerne besto av medlemmer, ikke medlemmer og pårørende. At flere av deltakerne hadde fanget opp invitasjonen på sosiale medier, ga oss igjen en bekreftelse på at vi når ut til befolkningen den veien. Det var også gledelig at flere hadde med seg sine pårørende, en ofte glemt gruppe, som har sin historie om det å leve med et kronisk sykt familiemedlem.

Møte ble innledet med at styreleder, Berit Caroline Egseth, ga en kort generell info om RLS. Deretter fikk alle fremmøtte anledning til å fortelle litt om seg selv og sine utfordringer, og deretter komme med spørsmål. Innleggene viste at de tilstedeværende opplever mange av de samme utfordringene i hverdagen. Dette er bl.a. mangel på god nok kunnskap blant helsepersonell, og ikke minst generell forståelse fra samfunnet rundt oss.

Positive tilbakemeldinger fra de som deltok, viser viktigheten av å kunne arrangere slike samlinger også andre steder i landet. Styret oppfordrer derfor medlemmer som ønsker å arrangere en sammenkomst, uavhengig av RLS-dagen, å ta kontakt med styreleder eller Orgservice. Vi vil være behjelpelig med det praktiske.

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste.